Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaPostanowienia administracyjne i rozkazy, poz. 10572 [X]

Wolnograd, dnia 14 grudnia 2018 r.

Postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. powołania Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Republiki Bialeńskiej [Franz Langer]

Na podstawie art. 4 ust. 3-4 Rozporządzenia Prezydenta Republiki Bialeńskiej ws. organizacji i kompetencji Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej z dnia 14 grudnia 2018 r.

 

Artykuł 1.

Powołuje się Franza Langera (AG874) na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Republiki Bialeńskiej, odpowiedzialnego za doradztwo w sprawach bieżących Prezydentowi oraz członkom Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

Postanowienie wchodzi w życie w momencie jego publikacji.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny