Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 10573 [X]

Grodzisk, dnia 14 grudnia 2018 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

o utworzeniu Instytutu Monitorowania Ruchów Antymonarchistycznych

§ 1.

Tworzy się Instytut Monitorowania Ruchów Antymonarchistycznych zwany dalej IMRA.

§ 2.

Celem działalności IMRA jest rejestrowanie oraz stygmatyzacja osób oraz organizacji działających potajemnie bądź jawnie w kierunku obalenia monarchii.

§ 3.

Pracami IMRA kieruje Dyrektor powoływany przez Namiestnika lub w jego zastępstwie Namiestnik.

(—) diuk Prokrust Zombiakov
Namiestnik Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny