Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 10574 [X]

Grodzisk, dnia 14 grudnia 2018 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej tropicańskim lojalistom

§ 1.


1. Formuje się wojskową służbę medyczną Ochotniczej Ostrej Opieki Medycznej zwaną dalej OOOM.
2. Wzór emblematu OOOM zostaje załączony do niniejszego Dekretu
3. Zarządza się nabór do dwóch oddziałów OOOM.
4. Niezwłocznie po uzupełnieniu oddziałów oraz przeszkoleniu zarządza się przerzut na Tropicanę.
5. Dowództwo nad oddziałami OOOM powieża się El Dictatore Remigiuszowi Lwowskiemu von Hochenhaüser.
6. Łączne koszty operacji w kwocie 400 tyś. libertów pokrywa się z budżetu Starosarmacji.

§ 2.


1. Zarządza się przerzut środków produkcyjnych podwójnego zastosowania na teren Tropicany.
2. Łączny koszt operacji w kwocie 100 tyś. libertów pokrywa się z budżetu Starosarmacji.

§ 3.


1. Niniejszym obwieszcza się, że osoby zaangażowane w działalność rewolucyjną na terenie Tropicany oraz osoby ją współfinansujące uznane zostają za wrogów monarchizmu i jako takie nie są mile widziane na terenie Starosarmacji. Dokonuje się również ich imiennego wpisu w aktach Instytutu Monitorowania Ruchów Antymonarchistycznych.

 

(—) diuk Prokrust Zombiakov
Namiestnik Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny