Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaPostanowienia administracyjne i rozkazy, poz. 10577 [X]

Wolnograd, dnia 15 grudnia 2018 r.

Postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. nadania folwarków i odznaczeń państwowych

W uznaniu zasług oraz wkładu pracy w budowę Republiki Bialeńskiej, a także szerzenia idei republikańskich na terenie Republiki Bialeńskiej oraz za dążenie do rozwoju i dobra Republiki zarówno w teraźniejszości jak i przyszłości, z okazji inauguracji kadencji 25. Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Antoniego Kacpra Burbon-Contiego, nadaje się folwarki i odznaczenia państwowe.

Artykuł 1.

Nadaje się po 5 folwarków dla:

 1. Andrzeja Swarzewskiego (AD718);
 2. Defloriusza Dymana Wandera (AD718);
 3. Franza Langera (AG874);
 4. Hewreta von Thorna (AF166);
 5. Jana Sapieha (AG840);
 6. Marka Bajtusia (AG576);
 7. Michelangela Piccolomini (AG856);
 8. Thomasa von Lisendorffa (AG106).

Artykuł 2.

Nadaje się Bialeńskie Krzyże Zasługi dla:

 1. Andrzeja Swarzewskiego (AD718) - Krzyż Platynowy;
 2. Defloriusza Dymana Wandera (AD718) - Krzyż Brązowy;
 3. Franza Langera (AG874)- Krzyż Brązowy;
 4. Hewreta von Thorna (AF166) - Krzyż Irydowy;
 5. Jana Sapieha (AG840) - Krzyż Brązowy;
 6. Michelangela Piccolomini (AG856) - Krzyż Brązowy;
 7. Thomasa von Lisendorffa (AG106) - Krzyż Złoty.

Artykuł 3.

Niniejsze postanowienie wchodzi w życie w momencie opublikowania.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny