Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaUchwały, poz. 10579 [X]

Wolnograd, dnia 15 grudnia 2018 r.

Uchwała Parlamentu Republiki Bialeńskiej

ws. wyrażenia wotum zaufania względem ministrów Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Artykuł 1.

Parlament Republiki Bialeńskiej wyraża wotum zaufania względem ministrów Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej Antoniego Kacpra Burbon-Contiego, którzy zostali powołani Postanowieniem Prezydenta Republiki Bialeńskiej ws. powołania członków Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej z dnia 14 grudnia 2018 r.

Artykuł 2.

Wotum zaufania wyraża się względem:
a) Hewreta von Throna (AF166) na urząd Ministra Sprawiedliwości;
b) Andrzeja Swarzewskiego (AD718) na urząd Ministra Fabularyzacji.

Artykuł 3.

Uchwała wchodzi w życie w momencie opublikowania w Dzienniku Praw.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny