Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 10589 [X]

Grodzisk, dnia 18 grudnia 2018 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Książęcej Komisji Wyborczej

§ 1.

Na podstawie art. 3 Ustawy Sejmu nr 154 z dnia 12 kwietnia 2012 roku — Ordynacja Wyborcza (Dz. P. poz. 5255), w związku z zarządzeniem dnia 18 grudnia przez Księcia wyborów Prefekta Generalnego (Dz. P. poz. 10590),

powołuję w skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia w/w wyborów

Jaśnie Oświeconego Diuka Krzysztofa Czuguł-Chana (A7782),
Radcę Naczelnej Izby Archietektury

oraz

Wielmożnego Vanderleia wicehrabiego Bouboulinę-a-la-Triste (AG287),
Marszałka Trybunału Koronnego.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny