Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaArchiwum, poz. 10594 [X]

Wolnograd, dnia 31 grudnia 2013 r.

Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej

o świętach narodowych (uchylony)

Artykuł 1.

Wprowadza się święta państwowe, jako dni o szczególnej randze dla społeczności bialeńskiej oraz Republiki.

Artykuł 2.

W czasie świąt państwowych rząd organizuje obchody oraz inicjatywy okolicznościowe.

Artykuł 3.

Świętami państwowymi są:
a) 12 stycznia - Święto Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej;
b) 21 marca - Święto Powstania Marcowego;
c) 1 maja - Święto Pracy;
d) 7 sierpnia - Dzień Przyjaźni Bialeńsko-Brodryjskiej;
e) 15 października - Dzień Przyjaźni Bialeńsko-Hasselandzkiej;
f) 1 września - Święto Ludu, Święto Patrona (rocznica rozpoczęcia sprawowania władzy przez Muammara Kaddafiego); 
g) 15 listopada - Rocznica Powstania Republiki Bialeńskiej;
h) 17 grudnia - Święto Władz Konstytucyjnych (rocznica uchwalenia Konstytucji Republiki Bialeńskiej);
i) 26 grudnia - Święto Policji Krajowej.

Artykuł 4.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Andrzej Swarzewski
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny