Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Archiwalne rozporządzenia wykonawcze, poz. 1060 [X]

Almera, dnia 22 lutego 2007 r.

Rozporządzenie Gubernatora Baridasu

o ustanowieniu Wielkiej Gwiazdy Lilianny (uchylony)

Art. 1.

Ustanawia się Wielką Gwiazdę Lilianny jako najwyższe baridaskie odznaczenie przyznawane w szczególności za:

  1. znamienite zasługi dla chwały i pożytku Królestwa Baridas,
  2. całokształt pracy dla Królestwa,
  3. krzewienie idei monarchizmu i jedności Królestwa,
  4. wybitną działalność naukową, literacką i artystyczną.

Art. 2.

Wielką Gwiazdę Lilianny nadaje Gubernator Baridasu.

Art. 3.

Nadanie Wielkiej Gwiazdy Lilianny równa się nadaniu tej osobie tytułu obywatel chyba, że dana osoba posiada już tytuł obywatela lub wyższy.

Art. 4.

Odznaczony Wielką Gwiazdą Lilianny ma dożywotnie prawo do refundacji przez Królestwo Baridasu poniesionych kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia.

Art. 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Konrad hr. von Staufen.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny