Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaTeksty zmieniające, poz. 10602 [X]

Wolnograd, dnia 27 grudnia 2018 r.

Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej

o uchyleniu ustaw

Artykuł 1.

Uchyla się poniższe ustawy:
a) Ustawa o instytucjach publicznych z dnia 11 lutego 2016 r.;
b) Ustawa o utworzeniu Bialeńskiego Programu Kosmicznego z dnia 5 września 2014 r. z późniejszą zmianą;
c) Ustawa o szlachcicach aktywnych z dnia 11 stycznia 2017 r.;
d) Ustawa o Biuletynie Ustaw z dnia 26 lutego 2016 r. z późniejszymi zmianami;
e) Ustawa o strukturach informatycznych Republiki Bialeńskiej z dnia 25 lutego 2017 r. z późniejszymi zmianami;
f) Ustawa o Policji Krajowej z dnia 27 listopada 2013 r. z późniejszymi zmianami;
g) Ustawa o postępowaniu ws. osób niepożądanych z dnia 28 grudnia 2016 r. z późniejszą zmianą;
h) Ustawa o kryteriach uznawania innych mikronacji z dnia 30 czerwca 2014 r. z późniejszymi zmianami.

Artykuł 2.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w momencie opublikowania.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny