Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaUstawy, poz. 10603 [X]

Wolnograd, dnia 27 grudnia 2018 r.

Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej

o Incompatibilitas

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu ustalenie urzędów, stanowisk i funkcji niepołączalnych, to jest takich, które nie mogą być sprawowane równocześnie przez jedną osobę.

Artykuł 2.

1. Zabrania się równoległego sprawowania funkcji Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz:
a) Posła Parlamentu Republiki Bialeńskiej;
b) Przewodniczącego pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej.
2. W sytuacji, kiedy Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej dokańcza kadencję Prezydenta w razie opróżnienia urzędu przez okres przekraczający 2 tygodnie, zabrania mu się równoległego sprawowania funkcji Posła Parlamentu Republiki Bialeńskiej.
3. Przepisy z ust. 1 lit. a oraz ust. 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania, jeżeli liczba obywateli Republiki Bialeńskiej jest mniejsza lub równa 6.

Artykuł 3.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w momencie opublikowania.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny