Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaTeksty zmieniające, poz. 10606 [X]

Wolnograd, dnia 27 grudnia 2018 r.

Rozporządzenie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. uchylenia rozporządzeń

Artykuł 1.

Uchyla się rozporządzenia Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz ministrów Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej wydane przed 14 grudnia 2018 r. za wyjątkiem Rozporządzenia Prezydenta Republiki Bialeńskiej ws. utworzenia Bialeńskiego Związku Sportowego z dnia 20 kwietnia 2016 r..

Artykuł 2.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie opublikowania.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny