Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 10609 [X]

Grodzisk, dnia 28 grudnia 2018 r.

Postanowienie Kanclerza

ws. emisji znaczka pocztowego

§ 1.

Na podstawie § 3 ust. 1. pkt. 3. Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków z dnia 25 kwietnia 2017 r. (Dz. P. poz. 9345. z póź. zm.). postanawiam o emisji znaczka "Znaczek koronacyjny Piotra III Łukasza" o nominale 6 003 lt i cenie sprzedaży 6 003 lt, w ilości 30 egzemplarzy.

§ 2.

Do sprzedaży bezpośredniej przeznacza się 30 znaczków, limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 2 sztuki. Zgodnie z art. 3. ust. 2a. Ustawy Sejmu z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych, 100% dochodu ze sprzedaży znaczka zostanie przelane na konto Dworu Książecego (G00002). Wzór znaczka określony jest w załączniku nr 1. Autorem grafiki znaczka jest Pan Alex Joe.

§ 3.

Na podstawie § 3 ust. 1. pkt. 3. Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków z dnia 25 kwietnia 2017 r. (Dz. P. poz. 9345. z póź. zm.). postanawiam o emisji znaczka "Znaczek pocztowy Piotra III Łukasza" o nominale 100 lt i cenie sprzedaży 100 lt, w ilości 250 egzemplarzy.

§ 4.

Do sprzedaży bezpośredniej przeznacza się 250 znaczków, limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 5 sztuk. Zgodnie z art. 3. ust. 2a. Ustawy Sejmu z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych, 100% dochodu ze sprzedaży znaczka zostanie przelane na konto Dworu Książecego (G00002). Wzór znaczka określony jest w załączniku nr 2. Autorem grafiki znaczka jest Pan Alex Joe.

§ 5.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem publikacji w Dzienniku Praw. 

 

Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

 

(—) bar. Peter West
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny