Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 10618 [X]

Grodzisk, dnia 30 grudnia 2018 r.

Postanowienie Prefekta Generalnego

w sprawie odwołania prefekta i Podprefekta Generalnego

§ 1.

Działając na podstawie art. 3. ust. 5. i 6. Ustawy o prefektach, w związku ze kandydowaniem niżej wymienionych osób w wyborach do Sejmu LIX Kadencji (a także wskutek rezygnacji Pana Erika Ottona von Hochenburg powiązanej z wyborami) odwołuję ze stanowisk prefektów JKW Andrzeja Fryderyka [AF462] i Sławetnego Pana Erika Ottona von Hochenburg [AG643] a tym samym odwołuję JKW Andrzeja Fryderyka z funkcji Podprefekta Generalnego.

 

§ 2.

 

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(—) kaw. Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
Prefekt Generalny

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny