Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 10622 [X]

Almera, dnia 1 stycznia 2019 r.

Postanowienie Króla

w sprawie desygnowania Premiera

My, Konrad Jakub,

z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu etc. etc.

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 6 Praw Kardynalnych,

desygnujemy

Wielmożnego Pana Alfreda Fabiana wicehrabiego von Tehen-Dżeka (AG541)

na urząd Premiera Rządu Jego Królewskiej Mości.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą publikacji.

 

(—) Konrad Jakub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny