Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaUstawy, poz. 10628 [X]

Wolnograd, dnia 2 stycznia 2019 r.

Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej

o świętach państwowych

Artykuł 1.

Wprowadza się święta państwowe, jako dni o szczególnej randze dla społeczności bialeńskiej oraz Republiki.

Artykuł 2.

W czasie świąt państwowych rząd organizuje obchody oraz inicjatywy okolicznościowe.

Artykuł 3.

Świętami państwowymi są:
a) 12 stycznia - Święto Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
b) 21 marca - Święto Powstania Marcowego
c) 1 maja - Święto Pracy
d) 1 września - Święto Ludu, Święto Patrona (rocznica rozpoczęcia sprawowania władzy przez Muammara Kaddafiego)
e) 15 listopada - Święto Republiki (rocznica Powstania Republiki Bialeńskiej).

Artykuł 4.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny