Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 10633 [X]

Grodzisk, dnia 4 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie Kanclerza

ws. wniosków dotyczących forum (uchylony)

Na podstawie art. 30. ust. 1. Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. (Dz. P. poz. 8360.) postanawania się, co następuje;

Art. 1.

Wnioski dotyczące forum składa się do Rady Ministrów.

Art. 2.

Kanckerz rozpatruję złożone wnioski pozytywnie lub negatywnie.

Art. 3.

Kanclerz zajmuje się wykonaniem wniosku lub zleca jego wykonanie Naczelnej Izbie Architektury.

Art. 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Peter West
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny