Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaPostanowienia administracyjne i rozkazy, poz. 10640 [X]

Wolnograd, dnia 5 stycznia 2019 r.

Postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. ogłoszenia terminu wyborów parlamentarnych [XXXIX kadencja]

Na podstawie Ustawy Parlamentu Republiki Bialeńskiej - ordynacji wyborczej z dnia 27 grudnia 2018 r.

Artykuł 1.
[Termin zgłaszania list kandydatów]

Termin zgłaszania list kandydatów rozpoczyna się w momencie wejścia w życie niniejszego postanowienia, a kończy się 18 stycznia 2019 r. o godzinie 23:00.

Artykuł 2.
[Termin głosowania]

Głosowanie rozpoczyna się 19 stycznia 2019 r. o godzinie 23:00, a kończy się 20 stycznia 2019 r. o godzinie 23:00.

Artykuł 3.
[Liczba wybieranych posłów]

W wyborach zostanie wybranych 3 posłów Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.
[Obywatele posiadający czynne prawo wyborcze]

Wykaz obywateli posiadających czynne prawo wyborcze w rozumieniu przepisów ustawy - ordynacji wyborczej:

  1. Bajtuś Marek (AG576);
  2. Burbon-Conti Antoni Kacper (AG654);
  3. Karczowski Jarosław (AG801);
  4. Langer Franz (AG874);
  5. von Lisendorff Thomas (AG106);
  6. Piccolomini Michelangelo (AG856);
  7. Sapieha Jan (AG840);
  8. Swarzewski Andrzej (AD718);
  9. von Thorn Hewret (AF166);
  10. Wander Defloriusz Dyman (A0441).

Artykuł 5.
[Termin zgłaszania kandydatów w elekcji prezydenckiej]

Termin zgłaszania kandydatów na Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się w momencie wejścia w życie niniejszego postanowienia, a kończy się w momencie zakończenia głosowania w wyborach parlamentarnych zgodnie z art. 2.

Artykuł 6.
[Przepis końcowy]

Niniejsze postanowienie wchodzi w życie w momencie opublikowania.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny