Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 10642 [X]

Grodzisk, dnia 6 stycznia 2019 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zwołania Sejmu na obrady

§ 1.

Zwołuję Sejm na obrady na dzień 6 stycznia 2019r. oraz powołuję Jaśnie Oświeconego Prokrusta Zombiakova, diuka Athos (A1217) na funkcję Marszałka-Seniora.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny