Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 10646 [X]

Grodzisk, dnia 8 stycznia 2019 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

o powołaniu dyrektora IMRA

Na podstawie p. 3 Dekretu Namiestnika Starosarmacji o utworzeniu Instytutu Monitorowania Ruchów Antymonarchistycznych powołuję Januszka kaw. Pałasza (AG866) na urzęd Dyrektora IMRA.

(—) diuk Prokrust Zombiakov
Namiestnik Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny