Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuUchwały Rady, poz. 10648 [X]

Almera, dnia 9 stycznia 2019 r.

Uchwała Rady Królestwa

w sprawie zatwierdzenia Premiera

My, Oświecona Rada Królestwa Baridasu
w składzie:

Jego Królewska Mość Konrad Jakub,
Jego Książęca Wysokość Kristian Arped,
Jaśnie Oświecony Pan Fryderyk diuk von Hohenzollern,
Jaśnie Wielmożny Pan Paulus markiz Buddus,
Wielmożny Pan Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek,
Wierny Obywatel Artur Kardacz von Hohenburg,

uchwalamy, co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 5 ust. 2 Praw Kardynalnych z dnia 21 sierpnia 2018 roku (Dz. P. poz. 9638),

zatwierdzamy

desygnowanego dnia 1 stycznia 2019 roku przez JKM Konrada Jakuba

Wielmożnego Pana Alfreda Fabiana wicehrabiego von Tehen-Dżeka (AG541),

na urzędzie Premiera Rządu Jego Królewskiej Mości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady
(—) Cristiã Marcasu’un Arped

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny