Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaPostanowienia administracyjne i rozkazy, poz. 10662 [X]

Wolnograd, dnia 13 stycznia 2019 r.

Postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. powołania Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej [Thomas von Lisendorff]

Na podstawie art. 2 oraz art. 7 Ustawy o Siłach Zbrojnych
Republiki Bialeńskiej oraz służbie wojskowej

Artykuł 1.

 Powołuje się Thomasa von Lisendorffa (AG106) na stanowisko Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

Na czas pełnienia obowiązków Dowódcy Sił Zbrojnych mianuje się Thomasa von Lisendorffa Marszałkiem Bialenii.

Artykuł 3.

Stwierdza się przynależność z urzędu Thomasa von Lisendorffa do Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

Wyraża się zgodę na jednoczesne pełnienie służby w Gwardii Hasselandzkiej, Książęcych Siłach Zbrojnych oraz Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 5.

Niniejsze postanowienie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny