Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 10664 [X]

Almera, dnia 14 stycznia 2019 r.

Postanowienie Króla

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady

My, Konrad Jakub,

z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu etc. etc.

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 6 Uniewersału Rady Królestwa o porządku obrad Rady Królestwa z dnia 28 września 2018 r. (Dz. P. poz. 10419),

w związku ze złożoną rezygnacją, odwołuję

Jego Królewską Wysokość Markusa Arpeda (AE336)

z urzędu Przewodniczącego Rady Królestwa.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą publikacji.

 

(—) Konrad Jakub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny