Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaPostanowienia administracyjne i rozkazy, poz. 10670 [X]

Wolnograd, dnia 16 stycznia 2019 r.

Postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. zakończenia działalności zrzeszenia oraz stwierdzenia działalności innych zrzeszeń

Na podstawie art. 2 oraz art. 6 Ustawy Parlamentu Republiki Bialeńskiej o zrzeszeniach z dnia 2 stycznia 2019 r.

Artykuł 1.
[Zakończenie działalności zrzeszenia]

Wskutek niespełniania wymogów prawnych Ustawy Parlamentu Republiki Bialeńskiej o zrzeszeniach zamyka się działalność Partii Narodowej Solidarności.

Artykuł 2.
[Stwierdzenie działalności innych zrzeszeń]

W rozumieniu przepisów prawnych Ustawy Parlamentu Republiki Bialeńskiej stwierdza się działalność innych zrzeszeń:

  1. Kościół Mazdaistyczny;
  2. Wspólna Przyszłość;
  3. Zielony Świt.

Artykuł 3.
[Przepis końcowy]

Niniejsze postanowienie wchodzi w życie w momencie opublikowania.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny