Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 10672 [X]

Grodzisk, dnia 16 stycznia 2019 r.

Uchwała Sejmu

w sprawie odwołania Asesora Trybunału Koronnego

Art. 1

Na podstawie art. 1 ust. 5 zd. 1 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r. Sejm, na wniosek Księcia, odwołuje Tomasza Manciniego (AG082) z funkcji asesora Trybunału Koronnego z powodu bezczynności.

Art. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jego Królewska Wysokość Andrzej Fryderyk
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny