Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy, poz. 10673 [X]

Eldorat, dnia 6 grudnia 2018 r.

Ustawa konstytucyjna

o Senacie i obywatelstwie sclavińskim (uchylony)

Art. 1.

W ustawie Mała Konstytucja Konsulatu Sclavinii dokonuje się następujących zmian:

Art. 2. 

W ustawie Dekret Konsula z mocą ustawy — Ordynacja wyborcza dokonuje się następujących zmian:

 

Art. 3.

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. W pierwszym rejestrze obywateli sclavińskich z urzędu umieszcza się obywateli, którzy posiadali prawo wybierania w ostatnich wyborach do Senatu, przeprowadzonych przed dniem wejścia w życie ustawy.

(—) Rihanna diuczessa Aureliuš-Sedrovski
Marszałek Senatu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny