Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiWybory i referenda, poz. 10676 [X]

Eldorat, dnia 18 stycznia 2019 r.

Postanowienie Konsula

w sprawie zarządzenia wyborów do Senatu

§ 1.

Na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 2 ust. 1 i 3 Dekretu Konsula z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 22 marca 2018 r. zarządzam wybory do Senatu Konsulatu Sclavinii:

 1. Termin głosowania: 25-27 stycznia 2019 r. (do godz. 21.00).
 2. Termin zgłaszania kandydatur: do 20 stycznia 2019 r. włącznie.
 3. Miejsce zgłaszania kandydatur: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=445&t=27013.
 4. Obywatele sclavińscy posiadający bierne prawo wyborcze: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=566&t=26935&p=300369#p300369.
 5. Wagi głosów ustalone zgodnie z przepisem art. 3 Małej Konstytucji:
  1. Piotr III Łukasz (A0004) - 5,
  2. Marceli de Bordeaux-Ossoliński (AG668) - 4,
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski (AE792) - 3,
  4. Ludwik Tomović (AF433) - 2,
  5. Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) - 1,

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Rihanna diuczessa Aureliuš-Sedrovski
Konsul Sclavinii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny