Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 1068 [X]

Grodzisk, dnia 25 lutego 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zmiany terminu w referendum konsultacyjnym oraz nadania Medalu Nadwyżki

Na podstawie art. 7 pkt 10 i 14 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku z postępującym Alzheimerem oraz wynikłym w jego następstwie przeoczeniem Postanowienia Marszałka Izby Poselskiej nr 5/2007 z dnia 16 lutego 2007 r., zarządzam jak następuje:

§ 1.

Zmieniam termin przewidziany na przeprowadzenie głosowania w referendum w sprawie zniesienia limitu komentarzy w Bramie Sarmackiej i Sztuce Ulicznej na dni 26-28 lutego 2007 r.

§ 2.

Nadaję sobie Medal Nadwyżki.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny