Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 10682 [X]

Almera, dnia 20 stycznia 2019 r.

Postanownienie Premiera Rządu JKM

w sprawie odwołania Prezesa Królewskich Kolei Baridajskich S.K.

Art. 1.

Na podstawie art 9. ust. 1. Ordonansu Króla o Rządzie JKM z dnia 21 sierpnia 2018

W związku ze złożoną rezygnacją

Odwołuję WO Artura Kardacza von Hohenburga (AG810) z funkcji Prezesa Królewskich Kolei Baridajskich S. K.

Art. 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-)Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny