Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaPostanowienia administracyjne i rozkazy, poz. 10685 [X]

Wolnograd, dnia 21 stycznia 2019 r.

Postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. zmian na stanowisku Rektora Uniwersytet Bialeńskiego [Michelangelo Piccolomini / Hewret von Thorn]

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz 2 Ustawy Parlamentu Republiki Bialeńskiej
o systemie szkolnictwa wyższego z dnia 28 grudnia 2018 r.

Artykuł 1.
[Odwołanie Rektora]

W związku ze zrzeczeniem się pełnienia wszystkich funkcji publicznych, odwołuje się Michelangela Piccolominiego (AG856) ze stanowiska Rektora Uniwesytetu Bialeńskiego.

Artykuł 2.
[Powołanie Rektora]

Powołuje się Hewreta von Thorna (AF166) na stanowisko Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 3.
[Przepis końcowy]

Niniejsze postanowienie wchodzi w życie w momencie opublikowania.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny