Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaPostanowienia administracyjne i rozkazy, poz. 10687 [X]

Wolnograd, dnia 21 stycznia 2019 r.

Postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. zmian na stanowisku Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej [Thomas von Lisendorff / Ronon Dex]

Na podstawie art. 2 Ustawy o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej oraz służbie wojskowej

Artykuł 1.
[Odwołanie Dowódcy SZ RB]

Odwołuje się Thomasa von Lisendorffa (AG106) ze stanowiska Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.
[Powołanie Dowódcy SZ RB]

1. Powołuje się Ronona Dexa (AG899) na stanowisko Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

2. Na czas pełnienia obowiązków Dowódcy Sił Zbrojnych mianuje się Ronona Dexa Marszałkiem Bialenii.

3. Stwierdza się przynależność z urzędu Ronona Dexa do Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.
[Przepis końcowy]

Niniejsze postanowienie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny