Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1069 [X]

Grodzisk, dnia 25 lutego 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 22 lutego 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Daniel Christensen
Data i miejsce urodzenia: 02.02.1992 Gdańsk
Miejsce zamieszkania: Gdańsk (BAR)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-02-03 (19)
Identyfikator: A8412

Wasza Książęca Wysokość!
Minęło 18 dni, od momentu w którym zacząłem poznawać to
niezwykłe miejsce jakim jest Sarmacja. Dzisiaj nadszedł dla 
mnie przełomowy moment w moim v- życiu- składam na ręce WKM
wniosek o nadanie mi obywatelstwa Księstwa. Dzięki
obywatelstwu stanę się pełnoprawnym członkiem wspólnoty, jaką
niewątpliwie jest naród KS. Będę mógł również decydować o
losach mojej v- ojczyzny przez głosowanie w wyborach do Izby
Poselskiej, a nawet samemu wstąpić do partii politycznej i
aktywnie działać na arenie politycznej. Obywatelstwo jest mi
również potrzebne do kontynuacji działań już przeze mnie
podjętych- przede wszystkim tych na terenie KK Baridasu,
gdzie piastuję urząd Lorda Kanclerza. Mam jeszcze wiele
planów i zamierzeń, o których nie chcę się tutaj rozpisywać,
a do których realizacji obywatelstwo jest wskazane, lub wręcz
niezbędne. 
Myślę również, że jestem w stanie dać Sarmacji coś z siebie,
coś co ją w jakiś sposób ubogaci, przez co stanie się jeszcze
piękniejsza i lepsza. Mam nadzieję, że z moją pomocą Księstwo
stanie się v- krajem naszych marzeń! Państwem na miarę
naszych możliwości.

z poważaniem

Daniel Christensen

Adres IP: 82.160.203.213
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny