Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaPostanowienia administracyjne i rozkazy, poz. 10704 [X]

Wolnograd, dnia 26 stycznia 2019 r.

Postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. nadania folwarków

W podzięce za służbę i pracę na rzecz Republiki Bialeńskiej, a także za zaangażowanie w życie publiczne, dbałość o przetrwanie Republiki wraz z jej ideałami, z okazji inauguracji 26. Prezydenta Republiki Bialeńskiej nadaje się folwarki zasłużonym obywatelom.

Artykuł 1.

Nadaje się po 5 folwarków dla:

1. Defloriusza Dymana Wandera (AD718);

2. Hewreta von Thorna (AF166);

3. Jana Sapieha (AG840);

4. Marka Bajtusia (AG576);

5. Thomasa von Lisendorffa (AG106);

6. Antoniego Kacpra Burbona-Contiego (AG654);

7. Ronona Dexa (AG899).

Artykuł 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem publikacji.

(—) Franz Langer
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny