Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaUchwały, poz. 10707 [X]

Wolnograd, dnia 28 stycznia 2019 r.

Uchwała Parlamentu Republiki Bialeńskiej

o wypowiedzeniu niektórych traktatów międzynarodowych


Artykuł 1.
[Maharadżat Titimudzii]

Wypowiada się Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Maharadżatem Tirimudzii a Republiką Bialeńską z dnia 2 lutego 2014 roku. Traktat ten traci moc obowiązywania po 3 dniach od dnia wejścia niniejszej uchwały w życie.

Artykuł 2.
[Traktat sojuszniczy]

Wypowiada się Traktat sojuszniczy ustanawiający Siły Połączone o współdziałaniu militarnym. Traktat ten traci moc obowiązywania po okresie jednego miesiąca od dnia wejścia niniejszej uchwały w życie.

Artykuł 3.
[Królestwo Hirschbergii i Weerlandu]

Wypowiada się Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Republiką Bialeńską a Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu z dnia 23 września 2014 roku. Traktat ten traci moc obowiązywania po 3 dniach od wejścia niniejszej uchwały w życie.

Artykuł 4.
[Federacja Slawonii]

Wypowiada się Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Republiką Bialeńską a Federacją Slawonii z dnia 20 sierpnia 2016 roku. Traktat ten traci moc obowiązywania po 3 dniach od wejścia niniejszej uchwały w życie.

Artykuł 5.
[Carstwo Brodrii Północnej]

Wypowiada się Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Republiką Bialeńską a Carstwem Brodrii Północnej z dnia 17 czerwca 2017 roku. Traktat ten traci moc obowiązywania po 3 dniach od wejścia niniejszej uchwały w życie.

Artykuł 6.
[Unia Trzech Narodów]

Wypowiada się Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Republiką Bialeńską a Unią Trzech Narodów z dnia 28 kwietnia 2018 roku. Traktat ten traci moc obowiązywania po 3 dniach od wejścia niniejszej uchwały w życie.

Artykuł 7.
[Przepis końcowy]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji.

(—) Franz Langer
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny