Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 1071 [X]

Grodzisk, dnia 1 marca 2007 r.

Obwieszczenie Księcia

o wyniku referendum konsultacyjnego w sprawie zniesienia limitu komentarzy w Bramie Sarmackiej i Sztuce Ulicznej

Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 21 o referendum z dnia 19 maja 2003 r., zwanej dalej „ustawą”, podaję do publicznej wiadomości wyniki referendum konsultacyjnego w sprawie zniesienia limitu komentarzy w Bramie Sarmackiej i Sztuce Ulicznej:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 1250 (100%).
  2. Liczba oddanych głosów: 51 (4.08%).
  3. Postawione w referendum pytanie: Czy chcesz zniesienia limitu komentarzy w Bramie Sarmackiej i Sztuce Ulicznej?
  4. Liczba głosów oddanych na opcję TAK: 25 (49.02%)
  5. Liczba głosów oddanych na opcję NIE: 17 (33.33%)
  6. Liczba głosów oddanych na opcję WSTRZYMUJĘ SIĘ: 9 (17.65%).

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny