Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaPostanowienia administracyjne i rozkazy, poz. 10710 [X]

Wolnograd, dnia 28 stycznia 2019 r.

Postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. przywrócenia obywatelstwa Republiki Bialeńskiej [Thomas von Lisendorff]

Na podstawie art. 4 oraz art. 14 Ustawy Parlamentu Republiki Bialeńskiej
o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej z dnia 27 grudnia 2018 r.

Artykuł 1.

Przywraca się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej Thomasowi von Lisendorff (AG106).

Artykuł 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem publikacji.

(—) Franz Langer
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny