Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1072 [X]

Grodzisk, dnia 1 marca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 25 lutego 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Krzyszto \"Langus\" Kardas
Data i miejsce urodzenia: 2.11.1989r. Piotrków Treybunalski
Miejsce zamieszkania: Radomsko (KOR)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-07 (49)
Identyfikator: A8245

Proszę o obywatelstwo w Księstwie Sarmacji. Jestem aktywnym
obywatelem. Pracuje od dłuższego czasu w jednej z prac
Syriuszowych. Przeszedłem szkolenie w Książęcych Siłach
Zbrojnych i zostałem przydzielony do 42 Pułku Specjalnego.
Będąc 42 dwa dni w naszym księstwie nabrałem doświadczenia w
tutejszym życiu. Sarmacje traktuje poważnie. Tutaj mogę
poznać podstawowe zasady rozwoju i funkcjonowania państwa.
Poznaję wielu ciekawych ludzi którzy dziela się ze mną opinią
na wiele tematów. Dzięki obywatelstwu bedę mógł czuć się
prawdziwym sarmatą. Mam nadzieję, że rozpatrzą państwo mój
wniosek pozytywnie.

Krzysztof Kardas

Adres IP: 195.64.158.4
Przegladarka: Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; pl)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny