Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 10726 [X]

Grodzisk, dnia 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Króla Baridasu

w sprawie nadania lenna

My, Konrad Jakub,

z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.

postanawiamy, co następuje:

§ 1.

Na podstawie części piątej Zarządzenia Księcia z dnia 23 lipca 2018 roku — Przywileju samorządowego  (Dz. P. poz. 10265), w związku z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Księcia z dnia 2 września 2018 roku o tytułach, lennach i herbach (Dz. P. poz. 10365), w imieniu Księcia Sarmacji

nadajemy w lenno

Wielmożnemu Alfredowi Fabianowi wicehrabiemu von Tehen-Dżekowi (AG541)

baronię WEDLĘ, położoną w Królestwie Baridasu, na terenie Kantonu Andurii.

§ 2.

Baronia obejmować będzie miasto Wedlę oraz przyległe do niej obszary, graniczące od strony południowo-zachodniej z morzem, dalej na północ z lennem Kalisz, a następnie 10 mil od granicy miasta.

§ 3.

Polecamy lennikowi dbać w naszym imieniu o podległe mu ziemie, czuwać nad jego bezpieczeństwem i rozwojem, a także mieć w opiece ludność zamieszkałą tereny Baronii.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem publikacji.

 

(—) Cõrad Iácub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny