Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1073 [X]

Grodzisk, dnia 1 marca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 25 lutego 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Pyks
Data i miejsce urodzenia: 19.04.1990
Miejsce zamieszkania: Ruda Śląska (BAR)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-20 (36)
Identyfikator: A8329

Ponieważ chciałbym być bardziej znany. Wiem że jeśli zostanę
obywatelem Księstwa Sarmacji będę mógł zostać mianowany na
stanowiska na wyższych szczeblach. Na samym uzyskaniu
obywatelstwa bardzo mi zależy. Pragnę służyć Sarmacji jak
najbardziej umię. Posiadam dużą ilość czasu.

Otyk Pyks

Adres IP: 87.205.42.212
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.2) Gecko/20070219 Firefox/2.0.0.2

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny