Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1074 [X]

Grodzisk, dnia 1 marca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 26 lutego 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: jan baczek
Data i miejsce urodzenia: 20 marzec 1980 warszawa
Miejsce zamieszkania: warszawa (GEL)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-02-09 (17)
Identyfikator: A8447

Witam.
Powinienem dostać obywatelstwo Sarmacji, ponieważ:
Często odwiedzam Księstwo Sarmacji. Udzielam się pracując
społecznie. Podjąłem uczciwą pracę. Przestrzegam prawa
sarmackiego. Często głosuję w sondażach przeprowadzanych
przez SOBOS. Komentuję artykuły w BRAMIE SARMACKIEJ.
Odwiedzam forum sarmackie. Biorę udział w różnych konkursach.
Można na mnie polegać. Jestem wykształcony i na pewno przydam
się Księstwu Sarmacji.
Dziękuję.


baczek jan

Adres IP: 89.171.42.130
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny