Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaUchwały, poz. 10740 [X]

Wolnograd, dnia 11 lutego 2019 r.

Uchwała Parlamentu Republiki Bialeńskiej

ws. skrócenia XXXIX kadencji Parlamentu Republiki Bialeńskiej

Artykuł 1.

Parlament Republiki Bialeńskiej, na postawie art. 7 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 1 grudnia 2018 r., postanawia skrócić XXXIX kadencję Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny