Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaPostanowienia administracyjne i rozkazy, poz. 10741 [X]

Wolnograd, dnia 11 lutego 2019 r.

Postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. ogłoszenia terminu wyborów parlamentarnych [XL kadencja]

Na podstawie Ustawy Parlamentu Republiki Bialeńskiej - ordynacji wyborczej z dnia 27 grudnia 2018 r.

Artykuł 1.
[Termin zgłaszania list kandydatów]

Termin zgłaszania list kandydatów w wyborach do Parlamentu Republiki Bialeńskiej XL kadencji rozpoczyna się w momencie wejścia w życie niniejszego postanowienia, a kończy się 16 lutego 2019 r. o godzinie 16:00.

Artykuł 2.
[Termin głosowania]

Głosowanie rozpoczyna się 17 lutego 2019 r. o godzinie 16:00, a kończy się 19 lutego 2019 r. o godzinie 16:00.

Artykuł 3.
[Liczba wybieranych posłów]

W wyborach zostanie wybranych 3 posłów Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.
[Obywatele posiadający czynne prawo wyborcze]

Wykaz obywateli posiadających czynne prawo wyborcze w rozumieniu przepisów ustawy - ordynacji wyborczej:

 1. Bajtuś Marek (AG576);
 2. Burbon-Conti Antoni Kacper (AG654);
 3. Dex Ronon (AG899);
 4. Langer Franz (AG874);
 5. von Lisendorff Thomas (AG106);
 6. Piccolomini Michelangelo (AG856);
 7. Sapieha Jan (AG840);
 8. Swarzewski Andrzej (AD718);
 9. von Thorn Hewret (AF166);
 10. Wander Defloriusz Dyman (A0441);
 11. von Wespucci Kamiljan de Harlin (AG632).

Artykuł 5.
[Termin zgłaszania kandydatów w elekcji prezydenckiej]

Termin zgłaszania kandydatów na Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się w momencie wejścia w życie niniejszego postanowienia, a kończy się w momencie zakończenia głosowania w wyborach parlamentarnych zgodnie z art. 2.

Artykuł 6.
[Przepis końcowy]

Niniejsze postanowienie wchodzi w życie w momencie opublikowania.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny