Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaUstawy, poz. 10747 [X]

Wolnograd, dnia 18 stycznia 2019 r.

Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej

o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Artykuł 1.
[Absencja Prezydenta]

Absencją Prezydenta jest zapowiedziana lub niezapowiedziana nieobecność Prezydenta Republiki Bialeńskiej w pełnieniu powierzonych mu funkcji.

Artykuł 2.
[Absencja zapowiedziana]

1. Prezydent może ogłosić swoją absencję na drodze postanowienia.
2. Postanowienie ogłaszające zapowiedzianą absencję musi zawierać:
a) okres absencji;
b) osobę pełniącą obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
3. Osobą pełniącą obowiązki Prezydenta jest Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej lub inny obywatel, jeżeli Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej nie będzie w stanie ich podjąć.

Artykuł 3.
[Absencja niezapowiedziana]

1. Absencja niezapowiedziana oznacza nieobecność Prezydenta w systemie informatycznym, która przekroczyła 3 doby oraz nie została uprzednio zapowiedziana zgodnie z artykułem poprzedzającym i trwa do momentu powrotu Prezydenta.
2. Absencję niezapowiedzianą stwierdza Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia.
3. Postanowienie ogłaszające niezapowiedzianą absencję musi zawierać:
a) datę rozpoczęcia absencji;
b) osobę pełniącą obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
4. Jeżeli niezapowiedziana absencja przekracza tydzień, Parlament podejmuje uchwałę odwołującą Prezydenta, a następcą Prezydenta zostaje kolejna osoba w linii sukcesji prezydenckiej.
5. Osobą pełniącą obowiązki Prezydenta jest Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej lub inny obywatel Republiki Bialeńskiej, jeżeli Przewodniczący nie będzie w stanie ich podjąć.

Artykuł 4.
[Przepis końcowy]

Ustawa uzyskuje moc prawną w momencie opublikowania.

 


Adnotacje (nie są treścią ustawy):

Wobec ustawy przyjętej przez Parlament Republiki Bialeńskiej w dniu 18 stycznia 2019 r. zostało zgłoszone weto prezydenckie, które zostało przełamane w wyniku referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniach od 8 do 10 lutego 2019 r.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny