Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaPostanowienia administracyjne i rozkazy, poz. 10748 [X]

Wolnograd, dnia 16 lutego 2019 r.

Obwieszczenie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. ogłoszenia wyników referendum ogólnokrajowego

Na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy Parlamentu Republiki Bialeńskiej
o udziale obywateli w sprawowaniu władzy z dnia 27 grudnia 2019 r.

Artykuł 1.
[Informacja o referendum]

Niniejsze obwieszczenie prezentuje wynik referendum ogólnokrajowego zarządzonego w dniu 19 stycznia 2019 r. 

Artykuł 2.
[Liczba osób uprawnionych do głosowania]

Uprawnionych do głosowania było 8 obywateli Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.
[Liczba głosów oddanych na poszczególne warianty]

Pytanie referendalne brzmiało: "Czy jesteś za przyjęciem Ustawy Parlamentu Republiki Bialeńskiej o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej z dnia 18 stycznia 2019 r.?
a) Odpowiedzi pozytywnej "Tak" udzieliło 5 głosujących (71%);
b) Odpowiedzi negatywnej "Nie" udzieliło 2 głosujących (29%).

Artykuł 4.
[Wynik referendum]

Uznaje się, iż obywatele Republiki Bialeńskiej przyjęli Ustawę Parlamentu Republiki Bialeńskiej o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej z dnia 18 stycznia 2019 r.

Artykuł 5.
[Przepis końcowy]

Obwieszczenie wyników referendum jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

 

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny