Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1075 [X]

Grodzisk, dnia 1 marca 2007 r.

Postanowienie Mandragora Wandystanu

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 25 lutego 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Konrad Ligęza
Data i miejsce urodzenia: 11 luty 1889
Miejsce zamieszkania: Warszawa (WAN)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-02-11 (14)
Identyfikator: A8464

W Sarmacji mieszkam od 14 dni. Znam HTML, zwarłem już liczne
znajomości, posiadam miejsce zamieszkania.Za niedługo
prawdopodobnie będę posiadał pracę. 

Konrad Ligęza

Adres IP: 83.14.15.26
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.2) Gecko/20070219 Firefox/2.0.0.2

(—) Piotr diuk Krupiński.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny