Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaUchwały, poz. 10761 [X]

Wolnograd, dnia 22 lutego 2019 r.

Uchwała Parlamentu Republiki Bialeńskiej

ws. powołania 28. Prezydenta Republiki Bialeńskiej [Andrzej Swarzewski]

Na podstawie art. 6 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 1 grudnia 2018 r.

Artykuł 1.

Parlament Republiki Bialeńskiej powołuje Andrzeja Swarzewskiego (AD718) na urząd 28. Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

Zobowiązuje się Prezydenta-elekta do złożenia przysięgi prezydenckiej o poniższym brzmieniu; do przysięgi można dołączyć dowolną formułę religijną.

Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie.

Artykuł 3.

Uchwała wchodzi w życie w momencie opublikowania.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny