Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaPostanowienia administracyjne i rozkazy, poz. 10763 [X]

Wolnograd, dnia 22 lutego 2019 r.

Postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. powołania Przewodniczącego pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej [Antoni Kacper Burbon-Conti]

Na podstawie art. 9 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 1 grudnia 2018 r.

Artykuł 1.

Powołuje się Antoniego Kacpra Burbona-Contiego [AG654] na urząd Przewodniczącego pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

Niniejsze postanowienie wchodzi w życie w momencie opublikowania.

(—) Andrzej baron Swarzewski
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny