Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiOpróżnienie funkcji publicznych, poz. 10765 [X]

Grodzisk, dnia 23 lutego 2019 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty funkcji namiestnika prowincji

§ 1.

Na podstawie art. 5 ust. 5 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. stwierdza się, że w związku z utratą aktywności funkcję namiestnika prowincji w Królestwie Hasselandu przestał pełnić wicehrabia Józef Sowiński (AG870).

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marceli z Ossolińskich Bordoński
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny