Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPrawa Kardynalne — zmiany, poz. 10768 [X]

Almera, dnia 25 lutego 2019 r.

Edykt królewski

w sprawie powołania Wicekróla (uchylony)

Powołuję z dniem dzisiejszym na godność Wicekróla Baridasu Laurencjusza Ma Hi at Aterę (AF766) i powierzam mu wszystkie bez wyjątku uprawnienia królewskie. Wicekról zachowuje urząd w przypadku abdykacji Króla, do czasu objęcia tronu przez następcę.


Uchylono mocą art. 3 ust. 1 Edyktu królewskiego o Wicekrólu Baridasu z dnia 27 kwietnia 2019 r. (Dz. P. poz.  10867)

(—) KJ

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny