Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 10772 [X]

Grodzisk, dnia 2 marca 2019 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. stwierdza się, że w związku z trwającą ponad 30 dni nieobecnością w systemie informatycznym obywatelstwo sarmackie utracili:

  1. Markus Arped (AE336)
  2. Richard Zimmermann (AG765)
  3. Sergiej von Sternberg (AG892)

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marceli z Ossolińskich Bordoński
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny