Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 10774 [X]

Grodzisk, dnia 2 marca 2019 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania tytułu naukowego

Zgodnie z artykułem 3 ustawy Sejmu nr 338 o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki, niniejszym nadaje się i upublicznia w profilach mieszkańców następujący tytuł:

§ 1.

Na wniosek Rektora Akademii Polinaukowej w Bordonii, Jego Magnificencji prof. net. Marcelego z Ossolińskich vhr. Bordońskiego:

  1. Pan Michelangelo Piccolomini (AG856) - tytuł doktora net.;

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Marceli z Ossolińskich Bordoński
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny